Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 4. Budownictwo z. 1-B

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2007
ISSN 1897-628X
Kolekcja
Technical Transactions. Civil Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 16

Bajno, Dariusz; Małasiewicz, Andrzej
Rodzaje i skutki zewnętrznych oddziaływań na posadzki
typ: artykuł
Bochen, Jerzy
Badania właściwości dyfuzyjnych tynków pocienionych poddanych starzeniu w warunkach symulowanych
typ: artykuł
Dylla, Andrzej; Osak, Wojciech
Rozwiązania konstrukcyjne i zalecenia wykonawcze dla ścian szczelinowych
typ: artykuł
Dylla, Andrzej; Pawłowski, Krzysztof
Wady w procedurze obliczania współczynnika przenikania ciepła
typ: artykuł
Gadomski, Jan; Gadomska, Maria
Monitoring obiektów po wykonaniu prac zabezpieczających przed katastrofą
typ: artykuł
Sadowski, Tomasz; Golewski, Grzegorz
Analiza kruchych uszkodzeń w kompozytach betonowych
typ: artykuł
Goszczyński, Stefan; Raczkiewicz, Wioletta
Metodyka badań osiowego ściskania próbek fibrobetonowych w procesie obciążeń zmiennych
typ: artykuł
Schabowicz, Krzysztof; Hoła, Jerzy; Matkowski, Zygmunt
Tomografia impedancyjna w badaniach zawilgoconych murów ceglanych
typ: artykuł
Hołownia, Paula
Wpływ przestrzennych mostków termicznych na podstawowe parametry fizykalne jednowarstwowych zewnętrznych przegród budowlanych
typ: artykuł
Lachiewicz-Złotowska, Agata
Wgniecenia nad podporami podczas badań belek z drewna klejonego pod wpływem obciążeń wielokrotnie powtarzalnych
typ: artykuł
Lachiewicz-Złotowska, Agata; Orłowicz, Roman
Zachowanie się stref przypodporowych dźwigarów łukowych i belkowych z drewna klejonego
typ: artykuł
Ligęza, Wiesław
O problemach technicznej oceny jakości wykonania ociepleń metodą bezspoinową
typ: artykuł
Pogorzelski, Jerzy A.; Firkowicz-Pogorzelska, Katarzyna
Opór cieplny szczelin powietrznych z powłoką niskoemisyjną
typ: artykuł
Sarosiek, Wiesław; Sadowska, Beata
Wpływ eksploatacji mieszkań na mikroklimat i zużycie ciepła
typ: artykuł
Stachowicz, Antoni; Fedorczak-Cisak, Małgorzata
Niskoenergetyczne budynki - analiza zużycia energii w całym cyklu istnienia budynku
typ: artykuł
Bochen, Jerzy; Szymanowska-Gwiżdż, Agnieszka
Wyniki badań stanu technicznego baraków murowanych na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/