Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 9. Architektura z. 4-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2008
ISSN 1897-6271
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 41
123
następne

Palej, Anna
Post-suburbia – miasta o nowych „sercach”
typ: artykuł
Pałubska, Katarzyna
Cytadela Warszawska – centrum miasta z odzysku. Próba rewitalizacji terenów zamkniętych systemu XIX-wiecznych fortyfikacji
typ: artykuł
Paprzyca, Krystyna
Znaczenie jakości przestrzeni śródmiejskich w tworzeniu miejsc stanowiących „serce miasta”
typ: artykuł
Pazder, Dominika
Rola przestrzeni kulturowych w kreacji współczesnego śródmieścia
typ: artykuł
Petelenz, Marcin
„Serce miasta” – place Podgórza
typ: artykuł
Pęckowska, Agnieszka
Walory wizualne kanałów – syndrom Wenecji
typ: artykuł
Plesińska, Katarzyna
Historyczne i współczesne przestrzenie publiczne w Poznaniu i ich rola z życiu miasta
typ: artykuł
Pluta, Katarzyna
Kompozycja nowych i rewitalizowanych przestrzeni publicznych w miastach europejskich
typ: artykuł
Poczobut, Joanna
Fundusze strukturalne w ramach ZPORR w rewitalizacji średnich miast województwa pomorskiego
typ: artykuł
Podhalański, Bogusław
Centrum metropolii a centrum miasta
typ: artykuł
Przesmycka, Elżbieta
„Serce” współczesnego miasta
typ: artykuł
Pyrtek, Piotr
(De)centralizacja miasta
typ: artykuł
Racoń-Leja, Kinga
Transformacje społeczne wobec zmieniającej się struktury przestrzeni publicznych
typ: artykuł
Rembarz, Gabriela
„Serce dzielnicy” w stanie embrionalnego rozwoju − śródmieście reurbanizowanego wielkiego osiedla w polskim mieście metropolitalnym
typ: artykuł
Rzegocińska-Tyżuk, Barbara
Fenomen ulicy głównej jako „serca miasta” – wybrane przykłady
typ: artykuł
Rzeszotarska-Pałka, Magdalena
Zagospodarowanie dawnego przedmieścia szansą na wykreowanie „serca miasta” na przykładzie goleniowa w zachodniopomorskim
typ: artykuł
Setkowicz, Piotr
Second Krakow kontra Bonarka City Center
typ: artykuł
Sikora, Anna
Nowe przestrzenie publiczne jako element integracji funkcji śródmiejskich Rzeszowa
typ: artykuł
Solska, Małgorzata
Gdzie i jak mocno bije „serce” współczesnego miasta?
typ: artykuł
Sykta, Izabela
Kontrowersyjne obiekty architektury współczesnej – ryzykowne eksperymenty w historycznym centrum miasta
typ: artykuł

123
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/