dr inż. Wojciech Turek, --

Pracownik PK

Jednostki pozawydziałowe [-]
Biblioteka [B]Strona Osobista

Publikacje autora (1)

Profil w bazie Scopus, kolejny, kolejny

Profil w PBN

Publikacje autora: 1


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/