dr inż. Wojciech Turek, --

Pracownik PK

Jednostki pozawydziałowe [-]
Biblioteka [B]

Dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo, językoznawstwoStrona Osobista

Publikacje autora (1)

Profil w bazie Scopus, kolejny, kolejnyPublikacje autora: 1


© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/