Maryam Zomorodi Moghaddam

Pracownik PK

Wydział Informatyki i Telekomunikacji [F]
Katedra Informatyki [F-1]

Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja



Publikacje autora (9)


Publikacje autora: 9






© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/