Jan Grzegorz Pochopień

Doktorant PK

Szkoła Doktorska [SD PK]
Katedra Mechaniki Budowli i Materiałów [L-8]Profil w CRIS PK


Publikacje autora (4)
Publikacje autora: 4


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/