dr hab. inż. Rafał Palej

Pracownik PK

Wydział Mechaniczny [M]
Instytut Informatyki Stosowanej [M-7]Publikacje autora (38)

Profil w bazie Scopus
Profil w PBN

Publikacje autora: 38


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/