dr inż. Krzysztof Nowak

Pracownik PK

Wydział Inżynierii Lądowej [L]
Katedra Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów [L-9]

Dyscyplina: inżynieria lądowa, geodezja i transport



Profil w CRIS PK


Publikacje autora (31)



Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID


Publikacje autora: 31






© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/