Piotr Poznański

Pracownik PK

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki [F]
Instytut Teleinformatyki [F-5]

Dyscyplina: informatykaStrona Osobista

Publikacje autora (24)

Profil w PBN

Publikacje autora: 24


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/