Dr inż. Andrzej Trojnacki

Emerytowany pracownik PK

Wydział Mechaniczny [M]
Instytut Konstrukcji Maszyn [M-3]



Publikacje autora (67)

Profil w bazie Scopus
Profil w PBN

Publikacje autora: 67






© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/