dr inż. Robert Marian Kupiec

Pracownik PK

Wydział Mechaniczny [M]
Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej [M-10]Profil w CRIS PK


Publikacje autora (22)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID

Publikacje autora: 22


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/