Nowe zasoby w kolekcji XIV Konferencja Naukowa, 1968 http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60