Nowe zasoby w kolekcji XIII Konferencja Naukowa, 1967 http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60