Nowe zasoby w kolekcji Książka - całość http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60 <![CDATA[BIM w architekturze : zostań koordynatorem BIM]]> Tue, 26 Oct 2021 08:05:39 +0200 Ciepłucha, Wojciech; Majta, Marcin; Daniszewski, Michał; Bednarz, Marcin; Krupa, Kamila; Pilch, Łukasz; Skrabania, Wojciech; Wielgus, Kinga
rodzaj: książka
Abstrakt: Niniejsza publikacja jest o modelowaniu w technologii Building Information Modeling. BIM usprawnia projektowanie, budowę i zarządzanie cyklem życia wszystkich obiektów środowiska budowlanego. Celem jest tworzenie cyfrowego modelu, który przedstawia skoordynowane, wiarygodne informacje o projekcie budowlanym na różnych etapach jego realizacji. Płaska dokumentacja techniczna jest zastąpiona cyfrowym modelem 3D. Model przedstawia zapisane cyfrowo odzwierciedlenie fizycznych i funkcjonalnych właściwości obiektu. BIM umożliwia projektantom podejmowanie trafnych, szybkich i świadomych decyzji, dzięki którym podnoszona jest jakość projektu. Technologia pomaga w różnych środowiskach przewidywać konsekwencje podjętych decyzji. Zgromadzone dane możemy porównywać, analizować, wykrywać kolizje i nanosić zmiany. Zmniejsza się ilość błędów, skraca się czas analiz i na każdym etapie pracy z projektem możemy dopracowywać poszczególne elementy. Model umożliwia współpracę w jednym standardzie we wszystkich branżach, które biorą udział w procesie projektowym.]]>
<![CDATA[Uzdrowiska, kąpieliska termalne i ośrodki spa]]> Wed, 13 Oct 2021 13:17:20 +0200 Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
rodzaj: książka
]]>
<![CDATA[Rysunek techniczny maszynowy z elementami CAD]]> Tue, 12 Oct 2021 10:15:46 +0200 Romanowicz, Paweł
rodzaj: książka
]]>