Nowe zasoby w kolekcji Rozdział/fragment książki http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60 <![CDATA[Dobór optymalnej średnicy rurociągów przesyłowych]]> Wed, 17 Feb 2021 11:45:18 +0100 Ślęzak, Arkadiusz; Dąbrowski, Wojciech
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Urządzenia chroniące ryby przed dostaniem się do czerpni ujęcia wody powierzchniowej]]> Wed, 17 Feb 2021 11:35:49 +0100 Budziło, Brabara; Polok-Kowalska, Aleksandra
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Analiza pracy turbiny wodnej zabudowanej na rurociągu magistralnym zasilającym krakowski system zaopatrzenia w wodę]]> Wed, 17 Feb 2021 11:11:54 +0100 Żaba, Tadeusz
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Monitorowanie środowiska z uwagi na możliwość wystąpienia potencjalnego zagrożenia bakteriami z rodzaju Legionella – stan aktualny i kierunki zmian]]> Mon, 15 Feb 2021 11:46:49 +0100 Bąk, Joanna
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>