Nowe zasoby w kolekcji Rozdział/fragment książki http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60 <![CDATA[Morwitz Zygmunt (1889-1972)]]> Fri, 20 May 2022 14:01:38 +0200 Gaczoł, Andrzej
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: Zygmunt Morwitz (1889-1972), prawnik, historyk sztuki, architekt, pierwszy wojewódzki konserwator zabytków sztuki w województwie wołyńskim, nauczyciel akademicki, popularyzator sztuki i zabytków.]]>
<![CDATA[Badanie losów zawodowych absolwentów uczelni technicznych w świetle teorii ekonomii]]> Wed, 18 May 2022 13:05:35 +0200 Shevchuk, Viktor
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>