Nowe zasoby w kolekcji Materiały konferencyjne w czasopiśmie http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60