Nowe zasoby w kolekcji Materiały konferencyjne w książce http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60 <![CDATA[Właściwości betonu cementowego w temperaturach kriogenicznych]]> Fri, 05 Aug 2022 12:36:51 +0200 Zych, Teresa
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: W referacie przedstawiono właściwości betonu cementowego w temperaturach kriogenicznych. Szczegółowo omówiono zależność odkształcenia termicznego betonu i jego cech mechanicznych od ilości wody w betonie, temperatury zamarzania wody, wynoszącej od 0 C do -90 C w zależności od wielkości porów oraz skurczu składników betonów w temperaturach kriogenicznych. Podano właściwości wytrzymałościowe betonu w temperaturach od 0 C do -170 C przy powolnym jego ochładzaniu, poddanego „szokowi termicznemu”, czyli gwałtownemu spadku temperatury do temperatury kriogenicznej oraz poddanego cyklicznym zmianom temperatury od +20 C do -170 C. Referat opracowano na podstawie przeglądu literatury, głównie zagranicznej. Ze względu na brak literatury polskiej dotyczącej zachowania betonu cementowego w temperaturach od -20 C do -170 C, informacje zawarte w referacie mogą być przydatne dla projektantów i producentów betonów stosowanych w warunkach oddziaływania niskich temperatur.]]>
<![CDATA[Właściwości kompozytów cementowych z dodatkiem recyklatów PET]]> Fri, 29 Jul 2022 07:50:09 +0200 Zych, Teresa
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: W referacie przedstawiono właściwości kompozytów cementowych z dodatkiem recyklatów PET – płatków PET i włókien PET. Omówiono cechy mechaniczne kompozytów, zdolność włókien PET z recyklingu do redukcji pęknięć skurczowych oraz odporność włókien PET z recyklingu na alkaliczne środowisko matrycy cementowej. Referat opracowano na podstawie przeglądu literatury zagranicznej. Ze względu na brak literatury polskiej dotyczącej tej tematyki, informacje zawarte w referacie mogą być przydatne dla projektantów i producentów betonu oraz mogą być wskazówką dla technologów do uzyskania nowych produktów recyklingu butelek PET, które stanowiłyby korzystny składnik kompozytów cementowych.]]>
<![CDATA[Analiza wpływu dyspersji osiowej na efektywność procesów katalitycznych wspomaganych sorpcją]]> Wed, 27 Jul 2022 12:13:08 +0200 Ciećko, Julia; Gunia, Marcin; Skrzypek-Markiewicz, Krzysztof; Bizon, Katarzyna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Scale model studies on the sound absorption of perforated panels]]> Wed, 27 Jul 2022 11:45:52 +0200 Baruch, Katarzyna; Szeląg, Agata; Majchrzak, Aleksandra
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Scale model studies provide key solutions in the areas of science such as aerodynamics and fluid mechanics. Decreased dimensions of the objects under study and the knowledge on the relations between the model and its full-size equivalent allow conducting numerous tests at significantly reduced costs. In acoustics model studies are most commonly used for investigating the transmission of structure borne and airborne sounds, as well as for the studies on sound absorption phenomenon. Despite such a broad range of application, there is still no method which would allow scaling acoustic perforated panels without changing the values of their sound absorption coefficient. This paper presents the results of a comprehensive analysis on scaling the perforated panels; a number of theoretical and numerical analyses on the measurement samples at 1:1, 1:3 and 1:8 scales will be presented, together with the results of air flow resistivity measurements. The main parameters taken into consideration were the geometry of the samples and their flow resistivity, which is one of the most important parameters which determine the acoustic properties of the materials. These analyses were aimed at finding the basic relations which will allow scaling this type of acoustic panels. These relations will in turn allow producing scaled measurement samples serving as equivalents to full-size acoustic panels, which as a consequence will facilitate the process of designing acoustic perforated panels, keeping the costs of producing the prototypes low.]]>
<![CDATA[Impact assesment of permit vehicles on bridge lifetime]]> Tue, 26 Jul 2022 08:45:19 +0200 Stawska, Sylwia; Chmielewski, Jacek; Nowak, Andrzej S.
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>