Nowe zasoby w kolekcji Materiały konferencyjne w książce http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60 <![CDATA[Betonowe monumenty. Architektura betonowa jako kierunek poszukiwań monumentalności w architekturze współczesnej]]> Mon, 25 Oct 2021 13:23:48 +0200 Początko, Marek
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Architektura wielkich gmachów, świątyń, budynków użyteczności publicznej czy pomników sięga często po estetykę kreowaną poprzez użycie betonu. Jego różnorodny charakter wykorzystywany jest do podkreślenia i osiągnięcia cech formy monumentalnej. Beton, obok kamienia naturalnego, z którego wznoszono tradycyjne monumenty jest materiałem szczególnym we współczesnej estetyce. Architektura monumentalna dziś to najczęściej budowle o wymownej i prostej geometrii, opartej o podstawowe bryły, często wywodzące się z architektury minimalizmu. Powstają również budynki- ikony, oryginalne i niepowtarzalne rzeźby architektoniczne. Niezwykłość ich formy wzbudza zachwyt, podziw i powagę. Rola betonu jako budulca do tworzenia współczesnych elewacji i detali wydaje się być szczególna a wykorzystywanie jego walorów estetycznych dla podkreślenia monumentalnego wyrazu architektonicznego budowli jest powszechne.]]>
<![CDATA[Beton jako zalążek rewolucji]]> Mon, 25 Oct 2021 13:20:33 +0200 Kozłowski, Tomasz
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Hasło architektura betonowa powoli przestaje budzić kontrowersje. Nie jest to oczywiście dobry prognostyk dla jej trwania w roli awangardy światowej sztuki. Jednak jej komercyjny sukces i uznanie betonu za materiał przyjazny wpływa na ogólne uznanie odbiorców. Jego piękna chropowatość staje się coraz bardziej atrakcyjna nie tylko dla profesjonalistów. Taka sytuacja współczesnej architektury i jej dążenie do coraz większego rozbicia formy zmusza architektów do stosowania betonu jako najodpowiedniejszego materiału. Stan sztuki, jaki pokazuje nam obecna architektura, teoretycy przewidywali już wiele lat temu. W roku 1966 Juliusza Goryński architekt i historyk sztuki wieszczył nowe podejście do estetycznego odbioru tak powszechnych dziś niestabilnych (pozornie) form budynków. W swoich pracach poszukiwał obiektywnego podejścia do kryteriów estetycznych, podkreślał, że: Świadomość materialnego charakteru i przeznaczenia użytkowego budowli wywołuje w człowieku uczucie niepokoju, jeżeli kompozycja architektoniczna nie potwierdza fizycznej stateczności budowli i bezpieczeństwa w jej użytkowaniu. Doświadczenie wydaje się potwierdzać, że wpływa to jednocześnie i na ocenę estetyczną. Oznacza to, że budowli, w których kompozycja wywołuje niepokój o ich bezpieczeństwo, nie uznajemy za piękne lub zadowalające estetycznie. Jednak technika budowlana jest zmienna. Wprowadzenie do praktyki budownictwa materiałów o wyższej wytrzymałości i lepszej konstrukcji pozwala na realizowanie budowli, które mierzone skalą dawniejszych wymagań wytrzymałościowych pozornie grożą zawaleniem. Budowle takie są uznane za brzydkie, dopóki nowa technika nie wejdzie w powszechne użycie i wpłynie na nowe ukształtowanie poczucia bezpieczeństwa budowli. Beton stawał się zawsze dobrym narzędziem dla prekursorów i awangardy artystycznej w dążeniu do nowości. Zarówno Rzymski Panteon jak Hala Stulecia we Wrocławiu mogą być tego dobrym przykładem.]]>
<![CDATA[Wykorzystanie wykonawczych niedoskonałości betonowego odlewu jako ważnego środka wyrazu architektonicznego w uzyskiwaniu oryginalnej estetyki współczesnych domów]]> Mon, 25 Oct 2021 13:07:17 +0200 Bigaj, Przemysław
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Wśród współczesnych twórców architektury wykorzystujących w swoich pracach estetykę betonu odnajdujemy i takich, którzy dostrzegli w ułomnościach realizacyjnych, powszechnie uznawanych za niedoskonałości wykonawcze sztuki odlewniczej, ważny środek wyrazu architektonicznego, konieczny do uzyskiwania oryginalnego charakteru budowli. Praktyka realizacyjna pokazuje, że natura betonu ujawniana jest tu w niuansach związanych z różnymi aspektami rzemiosła szalunkowego. To co przez technologów i wykonawców bywa postrzegane za błąd w sztuce odlewniczej, dla architektów, rzeźbiarzy czy innych twórców sztuk artystycznych, utożsamiane jest z istotą autentyzmu betonowej materii. Znalezienie granicy między tym, co uwidocznione jest jako ewidentna wada w licu betonu, a drobnymi subtelnościami wynikającymi z pewnej naturalnej niedoskonałości rzemiosła, bywa dość problematyczne w procesie wznoszenia obiektu. Staje się to częstym elementem sporów między twórcą, inwestorem i szeroko rozumianymi przedstawicielami podmiotu realizującego inwestycję. Stąd niezwykle ważne jest wzajemne zrozumienie tej plastycznej kwestii zarówno po stronie projektanta jak i wykonawcy. W celu zobrazowania problematyki zamierzonego wykorzystywania niedoskonałości wykonawczych betonowego odlewu jako ważnego środka wyrazu architektonicznego w uzyskiwaniu oryginalnego charakteru formy budynku, dobrym polem badawczym okazuje się być przeprowadzona analiza grupy betonowych domów o różnej skali i estetyce. Nurtem rozwijającym takie postrzeganie natury betonu jest XX-wieczny brutalizm. Można odnaleźć w nim prekursorską siłę oddziaływania na dzisiejsze eksperymenty estetyczne z betonowym tworzywem. Ma to swoje głębokie źródło we współczesnym kryzysie postrzegania materiałów stosowanych w budownictwie oraz wszechobecnie panujących imitacjach i zafałszowaniach estetycznych, odbierających poczucie autentyzmu w obcowaniu z dziełem architektury. Utrwalająca się pozycja estetyki betonu pozwala wypełnić tę pustkę, wprowadzając ów autentyzm akceptujący prawdę i szczerość monolitycznej materii. Tekst jest próbą opisania na wybranych przykładach betonowych domów, umiejętności estetycznego wykorzystania tego, co powszechnie uznawane jest wśród szeroko rozumianej grupy technologów i wykonawców za niedoskonałości sztuki odlewniczej. Podjęta tematyka ma zwrócić uwagę na zróżnicowane możliwości plastycznego wykorzystania betonu elewacyjnego, w nieco innym spojrzeniu na charakter wizualnych niedoskonałości w estetyce betonu.]]>
<![CDATA[O możliwości wykorzystania cementu z dodatkiem węgla aktywnego do oczyszczania powietrza z NOx]]> Mon, 25 Oct 2021 12:55:46 +0200 Lenart, Małgorzata; Gruszczyński, Maciej; Kozak, Aleksander; Sowa, Adrian Iwo
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Smog negatywnie wpływa na nieomal każdy aspekt ludzkiego życia – od zdrowia zaczynając a na środowisku i gospodarce kończąc. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia człowieka są uwalniane – szczególnie w aglomeracjach miejskich – tlenki azotu NOx , których głównym źródłem są spaliny samochodowe. W artykule przedstawiono możliwości zastosowania do walki z tego rodzajem zanieczyszczeń powietrza (NOx), elementów wykonanych z betonu na bazie cementu modyfikowanego dodatkiem węgla aktywnego. Zrealizowany – w warunkach laboratoryjnych i praktycznych – program badawczy w sposób jednoznaczny dowiódł efektywność tej technologii do absorpcji przez modyfikowany beton szkodliwych dla zdrowia tlenków azotu. Przedmiotowa technologia zastosowania cementu z dodatkiem węgla aktywnego stanowi uzupełnienie dotychczasowych cementów z modyfikowanych dodatkiem nanometrycznego TiO2 , z tą różnicą, że nie wymaga promieniowania UV. Może być zatem z powodzeniem stosowana w warunkach eksploatacji tuneli, przejść podziemnych, garaży etc., gdzie problem oddziaływania NOx na organizmy żywe jest szczególnie istotny.]]>
<![CDATA[Możliwość sterowania przyrostem wytrzymałości betonu towarowego za pomocą domieszki z nanokryształami CSH]]> Mon, 25 Oct 2021 12:52:08 +0200 Lenart, Małgorzata; Gruszczyński, Maciej; Sokołowski, Kamil; Wasąg, Tadeusz
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Przedmiotem artykułu jest zademonstrowanie na praktycznym przykładzie możliwości zastosowania nowoczesnej domieszki zawierającej mikrokryształy CSH do przyspieszania narastania wytrzymałości betonu. W dzisiejszych czasach jest to istotne zagadnienie, zwłaszcza w praktyce budowlanej, gdy "czas to pieniądz" a uzyskanie szybkiego przyrostu wytrzymałości betonu umożliwia znaczące skrócenie operacji technologicznych związanych z realizacją obiektu, zarówno w przypadku elementów prefabrykowanych, jak również monolitycznych. W artykule zaprezentowano wyniki badań wpływu domieszki zawierającej mikrokryształy CSH na rozwój wytrzymałości betonu po 8 i 12 godzinach oraz po 1, 2, 7 i 28 dniach betonu ASCC klasy C40/50. Zrealizowany program badawczy wykazał pozytywny wpływ przedmiotowej domieszki na rozwój wytrzymałości betonu, co umożliwiło z kolei znaczące skrócenie operacji technologicznych związanych z realizacją inwestycji.]]>
<![CDATA[Photopolymerization as a non-toxic, environmentally friendly method for obtaining innovative dental fillings]]> Mon, 25 Oct 2021 12:46:14 +0200 Topa, M.; Ortyl, J.
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: The light-initiated process plays an increasingly important role in biomedical applications for the production of photocurable dental fillings. The use of photochemically initiated polymerization to obtain dental composites enables the use of unique and innovative features of this method. The most important are: short curing time of the composition (up to a few seconds); carrying out the reaction at room temperature; low energy consumption, spatial resolution (polymerization only in the exposed areas). Nevertheless, many different factors, such as the selection of appropriate monomers, initiators, inorganic fillers, curing time, type of radiation and light power, influence the quality of the composite obtained. In this work, influence of different factors such as weight ratio of BisGMA and TEGDMA monomers, amine concentration, type of amine, type of diode on properties of standard dental light-cure composite resins were studied. Completely new, safe initiating systems intended for the production of a new generation of dental composites polymerizing via cationic mechanism, characterized by reduced polymerization shrinkage were also presented. Conversion rates were investigated using the Real-Time FT-IR technique. The article shows that the highest conversion rates were obtained for a dental composition composed of camphorquinone (CQ) and ethyl 4-(dimethylamino)benzoate (EDB) in molar ratio 1: 2 and bisphenol A-glycidyl methacrylate (BisGMA) and triethylene glycol dimethacrylate (TEGDMA) monomers in weight ratio 7: 3.]]>
<![CDATA[Nowoczesne technologie drewna klejonego w krytych pływalniach i innych budynkach użyteczności publicznej]]> Mon, 25 Oct 2021 12:38:31 +0200 Kuc, Sabina; Mika, Paweł; Wesołowski, Łukasz
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Drewno jest jednym z najstarszych materiałów budowlanych wykorzystywanych przez człowieka. W XIX wieku zostało zastąpione przez stal i beton. W ostatnich latach powraca pokazując swoja wszechstronność w zastosowaniu, stając się równocześnie symbolem zrównoważonego projektowania. Celem artykułu jest ukazanie możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii drewna klejonego przy wznoszeniu budynków użyteczności publicznej a w szczególności krytych pływalni.]]>
<![CDATA[Nowy Sącz: story of a changing city – a space syntax historical analysis of a network of public spaces]]> Thu, 21 Oct 2021 11:06:17 +0200 Olesiak, Justyna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Situated in southern Poland, Nowy Sącz has 80,000 residents. It was founded in the Middle Ages, but did not develop very dynamically until the late 19th century. A railway line from Tarnów to Budapest, completed in 1876, was an important driver of its growth. Stephen Báthory Avenue is an impressive landmark in the city. It is a monumental artery (for a town of this size), connecting the historical center with the railway station. The Nowy Sącz rail junction's growth paved the way for a modern railway neighborhood, resembling in many ways a garden city. It was developed until the First World War in 1914. Fundamental guidelines for urban planning and architecture were set in an 1870 resolution of the City Council. It divided the urban space into three zones: the central zone, which generally overlaps the Medieval town; the ring of historical suburbs; and the outer zone, which included rural areas and an informal rural layout and modern streets. The next stage of its growth involved incorporating adjacent municipalities after the Second World War and constructing large, multi-family developments. A space syntax analysis of historical maps will help understand the urban space's growth and development structure. Characteristics of urban streets yielded by the analyses may be employed to propose and test hypotheses for past urban movement, convergence points, and socioeconomic activity patterns. It can, in turn, help interpret other historical source materials to build a comprehensive picture of urban spatial culture. Axial maps of street networks will be developed using current and historical city plans (1770, 1845, 1917, 1930, 1955, 1990, and 2020). Space syntax methodology will be employed to measure Integration (HH), Connectivity, and Choice for each stage of the city's spatial development. The results indicating areas of the highest integration value will be verified against historical studies. A strong correlation will be demonstrated between the foci of urban life of super-local reach and their places in a growing city's structural network. The innovative space syntax toolbox – with its interdisciplinary approach to research on the urban development history of Nowy Sącz during the 19th and 20th centuries – emphasizes several essential issues: directions of the city's development, city typology, patterns of movement, and foci of urban life. Clear space syntax visualizations make it easier to present and explain the mechanisms and processes taking place in the three spatial dimensions, as well as a fourth: time.]]>
<![CDATA[The role of a third body in fretting wear]]> Thu, 21 Oct 2021 09:41:41 +0200 Michnej, Maciej
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: One of the effects of fretting wear in a concentrated or flat contact is the formation of wear products, the so called “third body”. Its role in further wear development is interpreted in different ways. The problem is more complex in the case of clamped joints, especially those made by forcing in. The wear products are formed already during the joint assembly. The article, on the basis of the author own experiments, discusses the mechanism of the third body formation in the contact area of the joined elements and the influence of the surface roughness and clamp value on its distribution along the joint. The influence of the third body formed during forcing in on the initiation and intensity of fretting wear is also discussed.]]>
<![CDATA[Przyjazna dla środowiska turbina Archimedesa – analizy]]> Wed, 20 Oct 2021 10:04:36 +0200 Twaróg, Bernard
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Przyjazna dla środowiska turbina Aldena – analizy]]> Wed, 20 Oct 2021 10:00:53 +0200 Twaróg, Bernard
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Real-time FT-IR as a non-destructive and non-invasive method for straightforward on-line monitoring of cationic photopolymerization]]> Wed, 20 Oct 2021 08:33:32 +0200 Petko, Filip; Świeży, Andrzej; Galek, Mariusz; Ortyl, Joanna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Materials based on the cationic photopolymerization of monomers, such as vinyl ethers, epoxides, oxetanes, and glycidyls, exhibit favorable properties as the fast cure, low shrinkage, good adhesion, good electrical properties, and no oxygen inhibition [1]. That the reason for the growing interest in cationic photopolymerization in many fields of industry [2-4]. Hence, the need for an effective technique for monitoring the progress of cationic photopolymerization. FT-IR is one of the most common techniques used to examine the monomers behavior during polymerization [5]. The use of this method in real-time mode provides direct insight into the course of the polymerization on-line and allows to monitor the decrease in monomer concentration and, in some cases, increase in the number of polymeric bonds in time during the polymerization process. This technique makes it possible to precisely determine the degree of monomer conversion. Additionally, it can be used to monitor photoinitiated polymerization. For this purpose, the spectrometer is equipped with a special attachment with a sample holder and light guide that provide irradiation to the sample. Polymerizing compositions are measured on the barium fluoride tablet or between polypropylene foils. This approach allows for simultaneous irradiation of sample and IR spectrum recording with no interference in the photopolymerization process. The real-time FT-IR technique is very convenient in the examination of photoinitiators activity during the polymerization process. Hence, we would like to present the utilization of this method in monitoring polymerization of cationically polymerizable monomers photoinitiated with a new highly efficient Sylanto photoinitiator [6]. Measurements were carried out using an LED light source emitting light at 405nm. During irradiation decrease in the band intensity of such monomers as vinyl ether (~1620cm-1), epoxides (~790cm-1), oxetanes (~980cm-1), and glycidyls (~915cm-1) was monitored in;real-time;mode. Results are presented as time dependence of the monomer conversion degree profiles. Their comparison makes it possible to determine the activity of the used photoinitiator.]]>
<![CDATA[Modelling of the effect of uncontrolled filtration in an impounding structure on changes in dedicated electric field]]> Wed, 20 Oct 2021 08:15:32 +0200 Twaróg, Bernard
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Research on the usefulness of new non-covalent fluorescent sensors for the detection of biomacromolecules in medical diagnostics]]> Wed, 20 Oct 2021 08:07:10 +0200 Szymaszek, Patryk
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Biosensors are analytical devices with high selectivity, which are increasingly used in medicine, environmental protection and food industry. In medicine, these sensors are used for diagnostic purposes, in environmental protection and in the food industry are used to detect harmful, toxic substances that can cause a genotoxic effect. There are many types of biosensors. In the case of protein biosensors, spectrofluorimetric measurements based on the measurement of light resulting from the interaction of the analyte with the sensor are used. The selection of an appropriate fluorescence technique for biosensor testing depends on the nature of the biosensor and its spectral properties. To characterize information signaled by a biosensor or an optical sensor based on the fluorescence phenomenon, several techniques are available: change of fluorescence intensity, change of fluorescence intensity, FRET (Förster resonance energy transfer), FLIM (Fluorescence life time imaging), FCS (Fluorescence correlation spectroscopy). The present research focuses on the technique of changing the fluorescence intensity and FRET. As part of this work, research was carried out on the non-covalent interaction of new fluorescent sensors that are derivatives of the coumarin with biomolecules, which is closely related to searches focused on the development of efficient spectroscopic probes dedicated to biochemical systems. These studies included, among other things, determining the effect of bovine serum albumin (BSA) concentration on the fluorescence of the test compounds, as well as the association of the coumarin sensor with BSA, and the changes in fluorescence over time. Due to the significant changes in the spectroscopic properties of the coumarin derivatives tested under the influence of the combination with the substance analyzed, which was BSA, it was shown that the analyzed compounds may find practical use as fluorescent markers for the determination of biomacromolecules.]]>
<![CDATA[Novel pyridine derivatives as non-covalent fluorescent sensors for selective detection of bio-particles in medical diagnostics]]> Wed, 20 Oct 2021 08:02:21 +0200 Szymaszek, Patryk; Orty, Joanna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Background Albumin is a major serum protein that acts as the main transport protein in the body. It acts as a transporter of many essential compounds such as fatty acids, hormones, metal ions, and drugs. Therefore, it is important to search for convenient and simple methods to determine albumin content in the body. Thanks to advantages of fluorescent spectroscopy and fluorescence sensors it becomes possible. Aims In view of the importance of the development of new sensors, it was decided to study new 3-(2pyridyl)chromen-2-one derivatives. For this purpose, absorbance and fluorescence studies as well as the interaction of the obtained derivatives with BSA were carried out in order to determine the binding parameters and the limits of detection and quantification. Results The derivatives under study have a high molar extinction coefficient value of over 10,000 dm3·mol-1·cm-1 suggesting their high potential as fluorescent sensors. The probes tested bind to BSA and exhibit high sensitivity to changes in protein concentration in the system. The values of the detection and quantification limits are of the order of magnitude 10-7 and 10-8, while the concentration of albumin in blood is of the order of magnitude 10-5. The results showed that the quenching of BSA fluorescence occurs via a static fluorescence quenching mechanism. Obtained thermodynamic parameters such as negative Gibb’s free energy change, entropy and enthalpy change indicate that the binding of the probes to BSA is due to a spontaneous complexation. Moreover, the determined binding parameters of the interaction of the sensors with albumin indicate the possibility of using the studied derivatives for the role of non-covalent fluorescent sensors.]]>
<![CDATA[Zmiana własności połączeń spawanych stali 10CrMo9-10 po stopniowym chłodzeniu]]> Wed, 20 Oct 2021 07:48:13 +0200 Tasak, Edmund; Stankiewicz, Marek
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Symbolism and emotional content cast in concrete. Modern precast concrete as an information carrier]]> Tue, 19 Oct 2021 12:11:41 +0200 Mika, P.
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Facades of contemporary buildings perform many functions. One of them is the information function. Precast concrete facades can fulfil this function in many ways. The research described in the article focuses on conveying information through the contained symbolism. The research was carried out on completed buildings in various regions of the world, countries with different architectural traditions. The variety of forms and content was aimed at checking how universal concrete is and what possibilities in terms of shaping aesthetics and conveying information are available in prefabrication.]]>
<![CDATA[Zawartość chlorków w odpadach z czyszczenia ulic i ich potencjalny wpływ na środowisko naturalne]]> Mon, 18 Oct 2021 14:39:21 +0200 Gronba-Chyła, Anna; Generowicz, Agnieszka
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Od odpadów do nanocząstek]]> Mon, 18 Oct 2021 14:36:05 +0200 Grąz, Katarzyna; Generowicz, Agnieszka; Kwaśny, Justyna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Nowe cele w zakresie recyklingu odpadów komunalnych jako wskaźniki monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w gminnych systemach gospodarowania odpadami komunalnymi]]> Mon, 18 Oct 2021 14:25:58 +0200 Dorosz, Aneta; Generowicz, Agnieszka; Kultys, Henryk
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Możliwości oceny ryzyka ekologiczno-społecznego w technologiach gospodarki odpadami komunalnymi]]> Mon, 18 Oct 2021 14:25:11 +0200 Chmielewska, Monika; Generowicz, Agnieszka
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Investigation of micro-holes accuracy drilled in the Inconel 718 alloy by using EDD with deionized water]]> Mon, 18 Oct 2021 13:49:58 +0200 Machno, Magdalena; Bizoń, Wojciech; Trajer, Marcin
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: The drilling techniques of micro-holes in difficult-to-cut materials, inter alia, such as nickel-based superalloys are needed, especially in aerospace industry. But, a needed production of rail vehicles the moving at high speeds of up to 390 km/h, this causes that these techniques can be used in the rail vehicle industry. The electrical discharge drilling process (EDD) is one of the most effective methods for the performing micro-holes in these materials. In this paper, the dimensional shape accuracy of micro-holes performed by using the process in an Inconel 718 superalloy, is investigated. The results analysis involves the influence of the machining parameters on the shape accuracy of drilled holes (hole’s aspect ratio, the difference between the entrance diameter and the exit diameter of hole, the maximal bottom diameter). The analysis of holes dimensional accuracy proves the conicity shape of holes and specified two hole’s bottom diameters (output diameter and the maximum output diameter). These results confirms difficulties removing eroded particles from the gap area and occurring a large amount of secondary discharges and allow to extend the knowledge concerning the phenomena occurred at the gap area.]]>
<![CDATA[The experimental research on the deionized water flow through tube-electrode channel applied in the EDD process]]> Mon, 18 Oct 2021 13:48:10 +0200 Machno, Magdalena; Bizoń, Wojciech; Trajer, Marcin
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Nowadays, a rail vehicles are produced to achieve high speed in long length of a railway lane operated. In near future, the manufacturing technologies used in aviation industry to produce components, can be applied in the high speed rail vehicles industry. This article presents possibilities of the electrical discharge drilling process (EDD) which is used to produce high aspect ratio holes (depth-to-diameter ratio) in difficult-to-cut materials. These holes are performed in the components structure and enable to extend their operation. During the EDD process, a crucial issue is removing eroded particles from the area of hole bottom. Due to a sufficient flushing the gap area between tool electrode and workpiece constitutes important factor providing the process stability. In this work, the influence of the initial-temperature and the initial-pressure deionized water on the flow conditions via single–channel electrode, is investigated. The volumetric flow rate and the Reynolds number are analysis to estimate the flushing conditions for the tool electrode with outer diameter such as 1.00 mm and 0.4 mm. The results analysis shows that the flow conditions through the electrode channel can also be considered as a turbulent flow for the tool electrode outer diameter 0.4 mm while applying the initial-temperature about 313.15 °K and the initial-pressure 8 MPa.]]>
<![CDATA[Mikroplastik w kompostach przydomowych, jako bariera rozwoju GOZ]]> Fri, 15 Oct 2021 08:16:28 +0200 Grąz, Katarzyna; Generowicz, Agnieszka; Kwaśny, Justyna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Błędy w oprogramowaniu sterowania układami mechatronicznymi prowadzące do niebezpiecznych sytuacji]]> Thu, 14 Oct 2021 13:10:11 +0200 Kuranowski, Aleksander; Wolak, Stanisław
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Biokompozyty polimerowoceramiczne na bazie PVP, hydroksyapatytu oraz histydyny]]> Wed, 13 Oct 2021 15:56:05 +0200 Tomala, Agnieszka Maria; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; López, Cristina Domínguez; Drabczyk, Anna; Tyliszczak, Bożena
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Biokompozyty polimerowe wzmacniane fazą ceramiczną są biostabline oraz cieszą się dużą popularnością w medycynie regeneracyjnej kości i stawów. Fazy modyfikujące na bazie hydroksyapatytu (HAp) nadają cechy bioaktywne takim kompozytom. O ich bioaktywności może świadczyć fakt powstawania powłok fosforanowych podczas inkubacji w warunkach symulowanego środowiska ludzkiego organizmu. Dodatkowo, aminokwas histydyny (HIS) zintegrowany w matryce poliwinylopirolidonu (PVP) z hydroksyapatytem wzmacnia procesy regeneracyjne wszelkiego rodzaju tkanek. Celem naszych badań była analiza wpływu histydyny na właściwości mechaniczne i biologiczne biokompozytów na osnowach z poliwinylopirolidonu modyfikowanych bioaktywnymi cząstkami hydroksyapatytu. Właściwości mechaniczne określono poprzez badania wytrzymałości na zerwanie dla materiałów z różną zawartością histydyny (w pierwszej serii badań) oraz hydroksyapatytu (w drugiej serii). Na podstawie pierwszej serii badań wytrzymałościowych wybrano materiał zawierający 15 ml PVP oraz 15 ml HIS jako najbardziej wytrzymały na zerwanie (moduł Younga 0,73 ± 0,01 MPa). Dodatek cząstek hydroksyapatytu do matryc z PVP/HIS spowodował zmniejszenie wytrzymałości kompozytów w stosunku do materiałów wyjściowych. Kompozyty z zawartością 1,25 g HAp wykazały moduł Younga o dwa rzędy wielkości mniejszy w porównaniu do materiałów z mniejszą zawartością fazy ceramicznej, tj. w granicach 5,70 ± 0,07 kPa. Zachowanie biologiczne badanych materiałów oceniono na podstawie obserwacji SEM próbek inkubowanych w warunkach zbliżonych do panujących w ludzkim organizmie przez 8 dni. Jednocześnie prowadzono badania zmian pH i zmian masy próbek kompozytowych w czasie zanurzenia ich w wodzie destylowanej, płynie Ringera, sztucznej ślinie i hemoglobinie. Zdolność pęcznienia kompozytów PVP/HIS/HAp okazała się najwyższa dla tych zawierających 0,50 g oraz 0,75 g hydroksyapatytu i wynosiła 4,5 g/g po 24 godzinach. Badane kompozyty z histydyną wykazały bardzo korzystne zachowanie biologiczne podczas inkubacji w płynie Ringera. Przez minimum 8 dni wartości pH płynu, w którym prowadzono inkubację, spadły znacznie poniżej 7 wskazując na mineralizację hydroksyapatytu, co też potwierdziły liczne badania SEM i analiza chemiczna EDX. Wytworzona została apatytowa warstwa bioaktywna, która w warunkach in vivo będzie się przyczyniała do uzyskania mocnego połączenia materiału kompozytowego z kością po implantacji.]]>
<![CDATA[Biocomposites of polyamide 10.12 and surface-modified cellulose nanocrystals]]> Wed, 13 Oct 2021 14:58:10 +0200 Radzik, Paulina; Szefer, Ewa; Kłósek, Tomasz; Leszczyńska, Agnieszka; Pielichowski, Krzysztof
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Spectroscopic investigation into binding interactions of bovine and human serum albumin with fluorescent molecular probes]]> Wed, 13 Oct 2021 14:53:19 +0200 Szymaszek, P.; Chachaj-Brekiesz, A.; Galek, M.; Świergosz, T.; Ortyl, J.
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Bovine serum albumin (BSA) and human serum albumin (HSA) are components of blood plasma and the most abundant plasma proteins found in mammals. BSA shows almost 80% sequence homology and 76% structural similarity with the HSA. Steady-state fluorescence at 298 K of the interaction of bovine serum albumin (BSA) and human serum albumin (HSA) with fluorescence molecular probes have been carried out to visualize the location of the binding position and perturbation of the binding location of the tryptophan (Trp)/tyrosine (Tyr) of the protein(s) by monitoring the emission maxima of Trp residue(s) in proteins. The binding constant for protein-fluorescent sensor complexes and the number of binding positions were estimated from the Trp fluorescence quenching assay. These studies reveal distinct binding of the compounds to both proteins, and the values of the binding constants are evaluated by various methods. The fluorescence study also provides insight into the changes occurring in the microenvironment of the protein after sensor association.]]>
<![CDATA[Spectrophotometric characteristics of organic functionalized luminescent sensors and their biological application for selective detection of bio-particles]]> Wed, 13 Oct 2021 14:12:55 +0200 Szymaszek, P.; Ortyl, J.
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Albumin is the most abundant protein of the blood serum playing the role of a transport protein, transporting many important compounds such as hormones, fatty acids, metal ions, amino acids and drugs. The ability of albumin to bind toxins in order to expel them from the body shows its weight in the process of keeping organs and tissues in good condition. Therefore, the search for simple and convenient methods of determining the content of albumins, especially with the use of fluorescent probes, is important in medical diagnostics. The selection of an appropriate fluorescence technique for biosensor testing depends on the nature of the biosensor and its spectral properties. To characterize information signaled by a biosensor or an optical sensor based on the fluorescence phenomenon, several techniques are available: change of fluorescence intensity, FRET (Förster resonance energy transfer), FLIM (Fluorescence life time imaging), FCS (Fluorescence correlation spectroscopy). The present research focuses on the technique of changing the fluorescence intensity. As part of this work, research was carried out on the non-covalent interaction of new fluorescent sensors that are derivatives of the 2-amino-4,6-diphenylpyridine-3-carbonitrile with biomolecules, which is closely related to searches focused on the development of efficient spectroscopic probes dedicated to biochemical systems. These studies included, among other, determining the effect of bovine serum albumin (BSA) concentration on the fluorescence of the test compounds, as well as the association of the pyridine sensor with BSA, and the changes in fluorescence over time. Due to the significant changes in the spectroscopic properties of the pyridine derivatives tested under the influence of the combination with the substance analyzed - BSA and calculated binding parameters, it was shown that the analyzed compounds may find practical use as fluorescent markers for the determination of biomacromolecules.]]>
<![CDATA[Spectrophotometric characterisation and research of the usefulness of potential highly selective luminescent sensors for the determination of metal ions]]> Wed, 13 Oct 2021 14:08:40 +0200 Szymaszek, Patryk; Fiedor, Paweł; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: The development of analytical tools for the identification and quantification of metal ions is of great interest to scientists dealing with environmental protection, medicine or cell biology. Metal ions are essential for the proper functioning of a single cell and the whole organism. For this reason, visualization of the location and degree of oxidation will allow to determine their biological role and to understand the disorders and diseases caused by the disturbance of specific ions. The development of new fluorescent sensors focuses mainly on obtaining probes that will be highly selective and specific for one particular type of ion. Several methods of iron ion detection such as absorption atomic spectroscopy, voltamperometry or colorimetry are known, but fluorimetry is the most popular of these methods. The use of fluorimetry in combination with a fluorescent chemosensor allows the determination of metal ions functions in living organisms. By combining it with microscopic imaging, fluorescent sensors can be a powerful tool for determining the presence and concentration of ions. Although there are many sensors available that interact specifically with ions, the photostability of sensors is an uncut problem. In addition, sensors specific to such paramagnetic ions as iron ions have low selectivity in the presence of other paramagnetic ions such as Cu2+, Ni2+. For this reason it is important to develop high selectivity sensors with one of them. Bearing in mind the need to develop new selective fluorescence sensors, new derivatives of 2-amino-4,6-diphenylpyridine-3-carbonitrile were tested as fluorescence probes. The influence of the formation of inclusion complexes of the tested sensors with cyclodextrins on their solubility was also tested. Sensor sensitivity was tested using Infinite 200 PRO NanoQuant multi-level microplate reader by Tecan. The measurement consisted in recording the fluorescence spectrum of samples located in individual wells of the plate at a given wavelength.]]>
<![CDATA[Towards the global vision of engagement of generation Z at the workplace: mathematical modeling]]> Wed, 13 Oct 2021 09:05:52 +0200 Kycia, Radoslaw A.; Niemczynowicz, Agnieszka; Niezurawska-Zajac, Joanna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Correlation and cluster analyses (k-Means, Gaussian Mixture Models) were performed on Generation Z engagement surveys at the workplace. The clustering indicates relations between various factors that describe the engagement of employees. The most noticeable factors are a clear statement about the responsibilities at work, and challenging work. These factors are essential in practice. The results of this paper can be used in preparing better motivational systems aimed at Generation Z employees.]]>
<![CDATA[Korzenie architektury najnowszej]]> Tue, 12 Oct 2021 10:58:33 +0200 Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Badania nad nowymi niekowalencyjnymi sensorami fluorescencyjnymi do wykrywania jonów metali ciężkich]]> Tue, 12 Oct 2021 10:02:07 +0200 Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Wykrywanie pojedynczych jonów metali ma znaczenie w wielu dziedzinach chemii, w tym w monitorowaniu środowiska oraz ochronie zdrowia. Opracowanie narzędzi analitycznych do identyfikacji i ilościowego oznaczania jonów metali cieszy się dużym zainteresowaniem naukowców zajmujących się ochroną środowiska, medycyną sądową czy biologią komórki. Metody oparte na fluorescencji oferują czułość pomiaru niezbędną do przeprowadzenia takich badań. Sondy fluorescencyjne umożliwiają pomiar stężenia jony in vivo za pomocą wielu różnych urządzeń takich jak np. mikroskopy konfokalne, czytniki mikropłytek czy nawet kamery nowoczesnych telefonów. Obecnie większość badań mających na celu opracowanie narzędzi fluorescencyjnych do badania jonów metali skupiała się na selektywnych sondach fluorescencyjnych [Desvergne, 1996]. W ramach realizowanych prac badawczych przebadano szereg nowych pochodnych pirydyny. Badania polegały na określeniu charakterystyki fluorescencji tych związków w obecności różnych jonów, jak również określeniu charakterystyki fluorescencji kompleksów inkluzyjnych w postaci pochodnych kumaryny z różnymi cyklodekstrynami.]]>
<![CDATA[Badania nad nowymi fluorescencyjnymi sensorami wiążącymi się niekowalencyjne z białkami do zastosowań w diagnostyce medycznej]]> Tue, 12 Oct 2021 09:01:16 +0200 Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: W ramach niniejszych prac zrealizowano badania dotyczące niekowalencyjnej interakcji nowych sensorów fluorescencyjnych stanowiących nowe pochodne kumaryny z biomolekułami, które to zagadnienie jest ściśle związane z poszukiwaniami skupiającymi się nad rozwojem wydajnych sond spektroskopowych dedykowanych do układów biochemicznych. Badania te obejmowały między innymi określenie wpływu stężenia modelowego białka albuminy bydlęcej (BSA) na fluorescencję badanych związków, jak również badano proces asocjacji sensora kumarynowego z BSA, a także zbadano zmiany fluorescencji w czasie. Z uwagi na wyraźne zmiany właściwości spektroskopowych badanych pochodnych kumaryny pod wpływem połączenia z substancją analizowaną jaką było BSA, wykazano ze analizowane nowe związki mogą zaleźć praktyczne zastosowanie jako markery fluorescencyjne do oznaczania biocząstek.]]>
<![CDATA[Badania przydatności sensorów fluorescencyjnych do selektywnej detekcji jonów metali ciężkich]]> Mon, 11 Oct 2021 13:30:07 +0200 Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Sondy fluorescencyjne są cząsteczkami, które pochłaniają światło o określonej długości fali i emitują światło o innej, zwykle dłuższej długości fali w procesie znanym jako fluorescencja i są używane m.in. do badania próbek biologicznych. Fluorofory, mogą być przyłączone do cząsteczki docelowej i działać jako marker do analizy za pomocą spektroskopii fluorescencyjnej. Selektywne wykrywanie różnych jonów metali ciężkich staje się coraz ważniejsze w obszarach bioanalityki i monitoringu środowiska. Opracowanie narzędzi analitycznych do identyfikacji jonów metali są przedmiotem zainteresowania w wielu dziedzinach od medycyny po ochronę środowiska. Do biologicznie niezbędnych jonów pełniących kluczowe role w organizmie zalicza się sód, potas wapń jak również chrom, żelazo czy nikiel oraz wiele innych. Zmiany ich zawartości w organizmie prowadzą do różnego rodzaju zaburzeń chorobowych. Z tego względu monitorowanie ich zawartości w organizmie jest kluczowe. Spektroskopia fluorescencyjna zapewnia czułość wymaganą dla takich badań. Większość dotychczasowych badań mających na celu opracowanie narzędzi fluorescencyjnych do badania jonów metali koncentrowało się na selektywnych sondach fluorescencyjnych, jednak różnorodność dostępnych sensorów wciąż jest nie wystarczająca, przez co poszukiwanie nowych selektywnych sensorów fluorescencyjnych jest konieczne. W ramach realizowanych prac badawczych przebadano szereg nowych pochodnych kumaryny. Badania polegały na określeniu charakterystyki fluorescencji tych związków w obecności różnych jonów, jak również określeniu charakterystyki fluorescencji kompleksów inkluzyjnych w postaci pochodnych kumaryny z różnymi cyklodekstrynami.]]>
<![CDATA[Akcelerowanie procesów fotopolimeryzacji w zakresie światła widzialnego przy wykorzystaniu wysokowydajnych koinicjatorów organicznych]]> Mon, 11 Oct 2021 13:25:57 +0200 Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna; Fiedor, Paweł
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Spektroskopia FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) jest podstawowym narzędziem analitycznym we wszystkich fazach cyklu rozwoju tworzyw sztucznych i polimerów, w tym kontroli jakości oraz monitorowaniu postępu polimeryzacji. Możliwości te FT-IR zawdzięcza szybkiej identyfikacji złożonych tworzyw sztucznych, monomerów, mieszanek, wypełniaczy, farb, gum, powłok, żywic, klejów oraz zanieczyszczeń. W spektroskopii w podczerwieni widmo analizowanego materiału powstaje na skutek absorbcji promieniowania przez obecne w próbce wiązania chemiczne drgające z tą samą częstotliwością, co kwanty padającego promieniowania IR. Widmo pochłoniętego światła reprezentuje "odcisk palca" struktury molekularnej próbki, opisując występujące w niej wiązania chemiczne. Przydatność spektroskopii w podczerwieni wynika z faktu, że różne struktury chemiczne wytwarzają różne spektralne odciski palców. Zbierając widma FT-IR próbki po kolejnych okresach czasu, możemy obserwować zachodzące w niej reakcje chemiczne, takie jak np. fotopolimeryzacja. Proces fotopolimeryzacji wykorzystywany jest w przemyśle między innymi do wytwarzania fotoutwardzalnych powłok polimerowych. Większość powszechnie stosowanych fotoinicjatorów do zapoczątkowania reakcji wymaga światła o długości fali poniżej 350 nm. Aby rozszerzyć zakres spektrum światła, w którym przeprowadzić można fotopolimeryzację, stosowane są dwie metody. Pierwsza z nich polega na syntezie nowych fotoinicjatorów o poszerzonym spektrum działania, jednak ich użycie bywa ekonomicznie nieuzasadnione. Druga metoda polega na konstrukcji wieloskładnikowych systemów inicjujących wykorzystujących tradycyjne fotoinicjatory oraz związki chemiczne zdolne do absorbcji światła w interesującym zakresie, oraz do transferu pochłoniętej energii do cząsteczki inicjatora. W każdym z przypadków konieczna jest analiza procesu fotopolimeryzacji przy zastosowaniu pożądanych źródeł światła. Metodą umożliwiającą wykonanie takich analiz jest real-time FT-IR. Dzięki zestawie dostarczanych informacji FT-IR umożliwia wyznaczenie z dużą dokładnością konwersji monomeru w trakcie procesu fotopolimeryzacji. Jest to niezwykle istotny parametr określający wydajność systemu inicjującego. Szczególne znaczenie ma wyznaczanie konwersji w przypadku polimeryzacji szkodliwych i lotnych monomerów, gdzie wysoka konwersja zapewnia bezpieczeństwo końcowego produktu. W ramach realizowanych prac badawczych przebadano szereg związków chemicznych do roli koinicjatorów w dwuskładnikowych systemach inicjujących.]]>
<![CDATA[Badania przydatności nowych pochodnych aminonitrylopirydyn do roli niekowalencyjnych fluorescencyjnych sond proteinowych]]> Mon, 11 Oct 2021 13:13:32 +0200 Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna; Fiedor, Paweł
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: W ramach realizowanych prac badawczych przebadano szereg pochodnych pirydyny. Przeprowadzono badania spektroskopowe wpływu stężenia tych związków na fluorescencję BSA, jak również wpływu stężenia BSA na fluorescencję sensorów. Na podstawie uzyskanych wyników możliwe było wyznaczenie parametrów wiązania sensora z białkiem BSA takich jak liczba miejsc wiążących, stała oddziaływania białka z sondą, stała Sterna-Volmera oraz stała wygaszania fluorescencji]]>
<![CDATA[Zastosowanie nowych pochodnych aminonitrylopirydyn do selektywnej detekcji jonów żelaza]]> Mon, 11 Oct 2021 13:12:59 +0200 Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna; Fiedor, Paweł; Chachaj-Brekiesz, Anna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: W ramach realizowanych prac badawczych przebadano szereg nowych pochodnych kumaryny. Badania polegały na określeniu charakterystyki fluorescencji tych związków w obecności różnych jonów, jak również określeniu charakterystyki fluorescencji kompleksów inkluzyjnych w postaci pochodnych kumaryny z różnymi cyklodekstrynami.]]>
<![CDATA[Niekowalencyjne fluorescencyjne sondy proteinowe do zastosowań w biochemii]]> Mon, 11 Oct 2021 13:07:19 +0200 Szymaszek, Patryk
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Fluorescencyjne sensory molekularne pełnią istotną rolę w wielu dziedzinach życia, w tym w szczególności w biochemii, biotechnologii, medycynie czy chemii polimerów. Jednak aby takie sensory mogły być z powodzeniem wykorzystane powinny w odpowiedni sposób reagować na zmiany polarności, lepkości czy też pH w otaczającym je środowisku. Sensory fluorescencyjne mogą być wykorzystane do wykrywania białek, zmiany ich stężenia we krwi, a przez to znaleźć zastosowanie w diagnostyce medycznej. Albumina jest głównym białkiem surowicy krwi pełniącym rolę głównego białka transportowego wielu istotnych związków takich jak hormony, lipidy, jony metali, aminokwasy czy leki. Z tego powodu istotne jest poszukiwanie sond fluorescencyjnych, które umożliwiłyby określenie stężenia protein we krwi. Modelowym białkiem w badaniach nad nowymi sensorami jest albumina bydlęca (BSA), która jest strukturalnym homologiem albuminy ludzkiej. BSA posiada 2 miejsca wiążące, w których znajdują się reszty tryptofanu. Miejsce wiążące zawierające tryptofan znajdujący się w hydrofobowej kieszeni wewnątrz białka nazywane jest miejscem I, natomiast miejsce wiążące zawierające tryptofan znajdujący się na powierzchni białka nazywany jest miejscem II. W wyniku oddziaływań między miejscami wiążącymi w białku, a sensorem zmianie ulega charakterystyka fluorescencji sensora i białka [Lakowicz 2006]. Najczęściej stosowaną metodą w badaniach tego typu jest spektroskopia fluorescencyjna. Jest to potężne narzędzie umożliwiające śledzenie reaktywności układów zarówno chemicznych jak i biologicznych w sposób nieinwazyjny. Swoją dużą popularność zawdzięcza uniwersalności, dużej czułości i prostocie wykonywania pomiarów. W ramach realizowanych prac badawczych przebadano szereg pochodnych kumaryny. Przeprowadzono badania spektroskopowe wpływu stężenia tych związków na fluorescencję BSA, jak również wpływu stężenia BSA na fluorescencję sensorów. Na podstawie uzyskanych wyników możliwe było wyznaczenie parametrów wiązania takich jak liczba miejsc wiążących, stała oddziaływania białka z sondą, stała Sterna-Volmera oraz stała wygaszania fluorescencji.]]>
<![CDATA[Application of an energy recovery system in the form of a turbogenerator on a selected example of a diesel locomotive]]> Mon, 11 Oct 2021 11:38:27 +0200 Paluch, Maciej; Szkoda, Maciej; Lisowska, Aleksandra
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: This paper introduces the idea of implementing a system that allows partial recovery of the energy contained in the exhaust gases generated by a diesel internal combustion engine. In order to recover the energy, it was suggested to use an additional DC generator in the form of a turbine whose rotor is driven by a gas turbine powered by the exhaust fumes by placing it on a common drive shaft. The applied solution allows for a partial recovery of energy in the exhaust gasses. Therefore it improves the ecological aspects of the locomotive’s internal combustion engine by reducing the temperature of the exhaust fumes emitted to the environment. The analysis carried out for selected engines of two freight locomotives, on the basis of the obtained results, provides the basis for the development of the idea for research as well as design and research work. By using more detailed analyzes, it is possible to obtain better parameters related to the amount of the recovered energy and thus extend the operating time of the locomotive with constant consumption of diesel fuel used for the internal combustion engine.]]>
<![CDATA[Analysis of statistics on significant accidents in rail transport in poland compared to selected european countries]]> Mon, 11 Oct 2021 11:34:50 +0200 Szkoda, Maciej; Lisowska, Aleksandra; Paluch, Maciej
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Safety significantly affects the assessment of the service quality, also in transport. It is commonly known that rail transport is one of the safest means of transportation. Due to the lack of individual users, the number of accidents is structured. Nevertheless, rail transport accidents still occur both in Poland and in other European countries. The article first covers an introduction to rail transport, then it briefly discusses systems and devices responsible for its active and passive safety. The next part focuses on some rail accidents in Poland and other European countries in 2019. Finally, it analyses statistical data regarding unwanted rail transport accidents in Poland and in other countries. In the summary, there are proposals of solutions which could contribute to the decrease in the number of rail accidents.]]>