Nowe zasoby w kolekcji Materiały konferencyjne http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60 <![CDATA[Właściwości betonu cementowego w temperaturach kriogenicznych]]> Fri, 05 Aug 2022 12:36:51 +0200 Zych, Teresa
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: W referacie przedstawiono właściwości betonu cementowego w temperaturach kriogenicznych. Szczegółowo omówiono zależność odkształcenia termicznego betonu i jego cech mechanicznych od ilości wody w betonie, temperatury zamarzania wody, wynoszącej od 0 C do -90 C w zależności od wielkości porów oraz skurczu składników betonów w temperaturach kriogenicznych. Podano właściwości wytrzymałościowe betonu w temperaturach od 0 C do -170 C przy powolnym jego ochładzaniu, poddanego „szokowi termicznemu”, czyli gwałtownemu spadku temperatury do temperatury kriogenicznej oraz poddanego cyklicznym zmianom temperatury od +20 C do -170 C. Referat opracowano na podstawie przeglądu literatury, głównie zagranicznej. Ze względu na brak literatury polskiej dotyczącej zachowania betonu cementowego w temperaturach od -20 C do -170 C, informacje zawarte w referacie mogą być przydatne dla projektantów i producentów betonów stosowanych w warunkach oddziaływania niskich temperatur.]]>
<![CDATA[Electron pre-acceleration through stochastic shock drift acceleration at intracluster shocks]]> Fri, 05 Aug 2022 10:16:05 +0200 Niemiec, Jacek; Kobzar, Oleh; Fulat, Karol; Pohl, Martin; Amano, Takanobu; Hoshino, Masahiro; Matsukiyo, Shuichi; Matsumoto, Yosuke
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: Radio and X-ray observations of radio relics indicate acceleration of relativistic electrons at merger shocks in galaxy clusters. These large-scale shocks can also be sites of ultra-high-energy cosmic ray production. It is assumed that diffusive shock acceleration (DSA) produces synchrotron-radiating electrons but the process of electron pre-acceleration from thermal to supra-thermal energies is poorly known. Using large-scale fully-kinetic two-dimensional particle-in-cell (PIC) simulations of a quasi-perpendicular subluminal shock with low sonic Mach number (Mₛ = 3) and propagating in hot intracluster medium with plasma beta β = 5 we have recently demonstrated that the main electron pre-acceleration mechanism is stochastic shock-drift acceleration (SSDA). In this process electrons are confined at the shock by pitch-angle scattering off turbulence and gain energy while drifting along the motional electric field. We showed that multi-scale magnetic turbulence, including ion-scale shock rippling modes, is essential for electron energization. This turbulence is driven by effective ion and electron temperature anisotropies in the entire shock transition. Wide-energy non-thermal electron distributions are formed both upstream and downstream of the shock and the maximum energy of the electrons is sufficient for their injection into DSA. Here we report on our new PIC simulation studies of SSDA process in a range of plasma beta (β = 5 − 30) and subluminal shock obliquity angles. We show that SSDA persists in facilitating the electron injection in rippled shocks. We also present how the SSDA efficiency vary with intracluster medium and shock parameters.]]>