Nowe zasoby w kolekcji Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60