Nowe zasoby w kolekcji Czasopismo Techniczne z. 17. Elektrotechnika z. 1-E http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60