Nowe zasoby w kolekcji Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60