Nowe zasoby w kolekcji XXXII Konferencja Naukowa, 1986 http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60