Nowe zasoby w kolekcji XXXVI Konferencja Naukowa, 1990 http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60