Nowe zasoby w kolekcji XLVII Konferencja Naukowa, 2001 http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60