Nowe zasoby w kolekcji XLVIII Konferencja Naukowa, 2002 http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60