Nowe zasoby w kolekcji XXVIII Konferencja Naukowa, 1982 http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60