Nowe zasoby w kolekcji XXIV Konferencja Naukowa, 1978 http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60