Nowe zasoby w kolekcji XVI Konferencja Naukowa, 1970 http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60