Nowe zasoby w kolekcji LXIII Konferencja Naukowa, 2017 http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60