Journal of Theoretical and Applied Mechanics


Wydawca Warsaw University of Technology. Building of Civil Engineering
ISSN 1429-2955
e-ISSN 2543-6309
Uwagi Instytucja sprawcza: Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics
Skrót J. Theor. App. Mech-POL
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
70 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Klasyfikacja ASJC 2600 Mathematics: General Mathematics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 65
poprzednie
1234
następne

Łuczko, Jan; Cupiał, Piotr; Ferdek, Urszula
Regular and chaotic vibrations of a vibration-isolated hand grinder
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Data wydania: 2007
ISSN: 1429-2955
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Maślanka, Marcin; Sapiński, Bogdan; Snamina, Jacek
Experimental study of vibration control of a cable with an attached MR damper
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Data wydania: 2007
ISSN: 2543-6309
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Egner, Halina; Skrzypek, Jacek J.; Egner, Władysław
Effect of characteristic length on nonlocal prediction of damage and fracture in concrete
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Data wydania: 2006
ISSN: 1429-2955
Mrzygłód, Mirosław; Zieliński, Andrzej P.
Numerial implementation of multiaxial high-cycle fatigue criterion to structural optimization
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Data wydania: 2006
ISSN: 1429-2955
Kozień, Marek S.
Hybrid method of evaluation of sounds radiated by vibrating surface elements
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Data wydania: 2005
ISSN: 1429-2955
Kumaniecka, Anna; Prącik, Michał
Modelling and identification of catenary-pantograph system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Data wydania: 2003
ISSN: 1429-2955
Szefer, Gwidon; Jasińska, Dorota
Dynamic analysis of large deformation contact of elastic bodies
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Data wydania: 2002
ISSN: 1429-2955
Egner, Władysław
Optimal plastic shape design of rotationally symmetric elements with conical bearing surfaces
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Data wydania: 2000
ISSN: 1429-2955
Lista MNiSW/MEiN: nie
Piechnik, Stefan
Thin-walled beam subjected to "warping constraints"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Data wydania: 2000
ISSN: 1429-2955
Nizioł, Józef
Professor Michał Życzkowski
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Data wydania: 2000
ISSN: 1429-2955
Snamina, Jacek; Łatas, Waldemar
The analysis of propagation of subspan oscillations through the groups of spacers in conductor bundles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Data wydania: 2000
ISSN: 1429-2955
Waszczyszyn, Zenon; Słoński, Marek
Analysis of some problems of experimental mechanics and biomechanics by means the ANFIS Neuro-Fuzzy System
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Data wydania: 2000
ISSN: 1429-2955
Ciesielski, Roman; Wrana, Bogumił
Specificity of dynamic analysis of reinforced concrete foundations under turbogenerators
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Data wydania: 2000
ISSN: 1429-2955
Gajewski, Antoni
Vibrations and stability of a non-conservatively compressed prismatic column under nonlinear creep conditions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Data wydania: 2000
ISSN: 1429-2955
Ciesielski, Roman; Kwiecień, Arkadiusz
Dynamic elasticity characteristics of soil layers not deeply situated under the earth surface
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Data wydania: 2000
ISSN: 1429-2955
Ryś, Jan
Computation of a plate-key closure of natural gas filter
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Data wydania: 2000
ISSN: 1429-2955
Uhl, Tadeusz; Bojko, Tomasz; Mrozek, Zbigniew; Szwabowski, Wojciech
Rapid prototyping of mechatronic systems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Data wydania: 2000
ISSN: 1429-2955
Karaś, Marek; Zieliński, Andrzej P.
Parametric structural shape optimization using the global Trefftz approach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Data wydania: 2000
ISSN: 1429-2955
Nizioł, Józef; Kozień, Marek S.
White noise excited vibrations of viscoelastic shallow shells
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Data wydania: 2000
ISSN: 1429-2955
Ganczarski, Artur; Skrzypek, Jacek
Damage effect on thermo-mechanical fields in a mid-thick plate
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Data wydania: 2000
ISSN: 1429-2955

poprzednie
1234
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/