Kwartalnik Filozoficzny


Wydawca Polska Akademia Umiejętności
ISSN 1230-4050
Skrót Kwart. Filoz.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 7 (od 2013)
5 (od 2015)
7 (od 2017)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7


Publikacje w tym tytule: 10

Pyka, Marek
Wokół fenomenologii podmiotu Adama Węgrzeckiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Filozoficzny
Data wydania: 2018
ISSN: 1230-4050
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Szumakowicz, Eugeniusz
Z fenomenologii architektury
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Filozoficzny
Data wydania: 2016
ISSN: 1230-4050
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Pyka, Marek
Człowiek i sens w myśli Thomasa Nagela. Pomiędzy filozofią analityczną a fenomenologią
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Filozoficzny
Data wydania: 2016
ISSN: 1230-4050
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Szumakowicz, Eugeniusz
Nad "Kartkami spod sztalugi" Stanisława Sobolewskiego
Typ: recenzja
Data wydania: 2015
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Szumakowicz, Eugeniusz
Człowiek i myśl – refleksyjne wspomnienie o profesorze Zbigniewie Zwinogrodzkim
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Filozoficzny
Data wydania: 2014
ISSN: 1230-4050
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Szumakowicz, Eugeniusz
O dowodzie matematycznym bardziej źródłowo
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Filozoficzny
Data wydania: 2014
ISSN: 1230-4050
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Szumakowicz, Eugeniusz
Rozwój fizyki w perspektywie filozofii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Filozoficzny
Data wydania: 2013
ISSN: 1230-4050
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Pyka, Marek
Hume a Scheler : u podstaw naturalizmu i emocjonalnego intuicjonizmu etycznego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Filozoficzny
Data wydania: 1996
Szumakowicz, Eugeniusz
Hilarego Putnama filozofia umysłu i znaczenia
Typ: recenzja
Data wydania: 1993
Szumakowicz, Eugeniusz
Representation and Reality, Cambridge Harvard 1988: Hilarego Putnama filozofia umysłu i znaczenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Filozoficzny
Data wydania: 1993
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/