Journal of Catalysis


Wydawca Elsevier
ISSN 0021-9517
e-ISSN 1090-2694
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 45 (od 2012)
40 (od 2014)
45 (od 2017)
140 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 45
Klasyfikacja ASJC 1503 Chemical Engineering: Catalysis
1606 Chemistry: Physical and Theoretical Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 7

Gierada, Maciej; Handzlik, Jarosław
Computational insights into reduction of the Phillips CrOx/SiO2 catalyst by ethylene and CO
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Catalysis
Data wydania: 2018
ISSN: 0021-9517
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 45
Impact Factor: 7.723
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jodłowski, P. J.; Jędrzejczyk, R. J.; Chlebda, D.; Gierada, M.; Łojewska, J.
In situ spectroscopic studies of methane catalytic combustion over Co, Ce, and Pd mixed oxides deposited on a steel surface
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Catalysis
Data wydania: 2017
ISSN: 0021-9517
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 45
Impact Factor: 6.759
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gierada, Maciej; Handzlik, Jarosław
Active sites formation and their transformations during ethylene polymerization by the Phillips CrOx/SiO2 catalyst
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Catalysis
Data wydania: 2017
ISSN: 0021-9517
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 45
Impact Factor: 6.759
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gierada, Maciej; Michorczyk, Piotr; Tielens, Frederik; Handzlik, Jarosław
Reduction of chromia-silica catalysts: A molecular picture
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Catalysis
Data wydania: 2016
ISSN: 0021-9517
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 6.844
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Liu, Zongyuan; Michorczyk, Piotr et al.
Superior performance of Ni-W-Ce mixed-metal oxide catalysts for ethanol steam reforming: Synergistic effects of W-and Ni-dopants
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Catalysis
Data wydania: 2015
ISSN: 1090-2694
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 7.354
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Muñoz-Batista, Mario J.; Kubacka, Anna; Rachwalik, Rafal; Bachiller-Baeza, Belén; Fernández-García, Marcos
Green photo-oxidation of styrene over W-Ti composite catalysts
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Catalysis
Data wydania: 2014
ISSN: 0021-9517
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 6.921
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Rachwalik, Rafał; Olejniczak, Zbigniew; Jiao, Jian; Huang, Jun; Hunger, Michael; Sulikowski, Bogdan
Isomerization of α-pinene over dealuminated ferrierite-type zeolites
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Catalysis
Data wydania: 2007
ISSN: 0021-9517
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/