Národopisné aktuality


Wydawca Ústav lidového umění ve Strážnici
ISSN 0323-2441
Uwagi Instytucja sprawcza:
Krajské středisko lidového umění ve Strážnici,
Ústav lidového umění ve Strážnici
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 1

Sadowska, Ewa Janina; Sulitka, Andrej
[Recenzja]
Typ: recenzja
Data wydania: 1988
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/