Materials


Wydawca Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
ISSN 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN A (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 35 (od 2013)
140 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Klasyfikacja ASJC 2500 Materials Science: General Materials Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 311
123456 ... 16
następne

Kwiatkowski, Maciej; Marczyk, Joanna; Putyra, Piotr; Kwiatkowski, Michał; Przybyła, Szymon; Hebda, Marek
Influence of alumina grade on sintering properties and possible application in Binder Jetting additive technology
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2023
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.748
Grabowska, Beata ; Cukrowicz, Sylwia ; Kaczmarska, Karolina; Żymankowska-Kumon, Sylwia ; Bobrowski, Artur; Tyliszczak, Bożena; Mrówka, Natalia Maria
Thermostability of organobentonite modified with poly (acrylic acid)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2023
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.748
Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Korniejenko, Kinga; Figiela, Beata; Furtos, Gabriel
Review of geopolymer nanocomposites: novel materials for sustainable development
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2023
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.748
Maslak, Mariusz; Pazdanowski, Michal; Stankiewicz, Marek; Wassilkowska, Anna; Zajdel, Paulina; Zielina, Michal
Impact fracture surfaces as the indicators of structural steel post-fire susceptibility to brittle cracking
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2023
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sienkiewicz, Anna; Czub, Piotr
Modification of epoxy compositions by the application of various fillers of natural origin
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2023
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.748
Nering, Krzysztof; Nering, Konrad
A low-stress method for determining static and dynamic material parameters for vibration isolation with the use of VMQ silicone
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2023
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.748
Drygala, Izabela Joanna; Dulińska, Joanna Maria; Nisticò, Nicola
Vibration serviceability of the Aberfeldy footbridge under various human-induced loadings
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2023
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.748
Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Drabczyk, Anna; Cylka, Karolina; Tyliszczak, Bożena
Studies on PVP-based hydrogel polymers as dressing materials with prolonged anticancer drug delivery function
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2023
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.748
Mazurek, Krzysztof; Drużyński, Sebastian; Kiełkowska, Urszula; Węgrzynowicz, Adam; Nowak, Anna K.; Wzorek, Zbigniew; Wróbel-Kaszanek, Adriana
Municipal sewage sludge as a source for obtaining efficient biosorbents: analysis of pyrolysis products and adsorption tests
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2023
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.748
Łątka, Dawid
Prediction of mortar compressive strength based on modern minor-destructive tests
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2023
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.748
Kuźnar, Małgorzata
Damage caused by material defects of carbon composites used on various types of railway pantographs
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2023
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.748
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ziejewska, Celina; Grela, Agnieszka; Hebda, Marek
Influence of waste glass particle size on the physico-mechanical properties and porosity of foamed geopolymer composites based on coal fly ash
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2023
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.748
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wojtasik, Katarzyna; Zięba, Magdalena; Tyszkiewicz, Cuma; Pakieła, Wojciech; Żak, Grażyna; Jeremiasz, Olgierd; Gondek, Ewa; Drabczyk, Kazimierz; Karasiński, Paweł
Zinc oxide films fabricated via sol‐gel method and dip‐coating technique–effect of sol aging on optical properties, morphology and photocatalytic activity
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2023
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.748
Klimczak, Marek; Tekieli, Marcin; Zieliński, Piotr; Strzępek, Mateusz
DIC-enhanced identification of Bodner-Partom model parameters for bitumen binder
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2023
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.748
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Grabowska, Beata; Cukrowicz, Sylwia; Bobrowski, Artur; Drożyński, Dariusz; Żymankowska-Kumon, Sylwia; Kaczmarska, Karolina; Tyliszczak, Bożena; Pribulová, Alena
Organobentonite binder for binding sand grains in foundry moulding sands
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2023
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Długosz, Olga
Natural deep eutectic solvents in the synthesis of inorganic nanoparticles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2023
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Boron, Pawel; Chelmecki, Jaroslaw; Dulinska, Joanna Maria; Jurkowska, Nadzieja; Ratajewicz, Bartlomiej; Stecz, Piotr; Tatara, Tadeusz
On the possibility of using 3D printed polymer models for modal tests on shaking tables: linking material properties investigations, field experiments, shaking table tests, and FEM modeling
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2023
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Orman, Łukasz J.; Radek, Norbert; Pietraszek, Jacek; Wojtkowiak, Janusz; Szczepaniak, Marcin
Laser treatment of surfaces for pool boiling heat transfer enhancement
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2023
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Smejda-Krzewicka, Aleksandra; Rybiński, Przemysław; Bradło, Dariusz; Żukowski, Witold
The morphology, mechanical and dynamic properties, fire hazard and toxicity of chloroprene and butadiene rubber composites cross-linked with zinc
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2023
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Burtan-Gwizdala, Bozena; Reben, Manuela; Cisowski, Jan; Lisiecki, Radosław; Jarząbek, Bożena; Alshehri, Ali; Hussein, Khalid I.; Yousef, El Sayed
Enhanced emission of tellurite glass doped with Pr3+/Ho3+ and their applications
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2023
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak

123456 ... 16
następne© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/