Licencja PK

pełny teskt licencji

 

Rozpowszechnienie utworu on-line może być przez licencję ograniczone według wybranej przez autora opcji:

– udostępnienie w Internecie dla wszystkich, z wyłączoną możliwością zwielokrotniania w formie wydruku komputerowego oraz edycji;

– udostępnienie z komputerów należących do sieci uczelnianej (domena PK), oraz zarejestrowanym użytkownikom BPK, bez ograniczeń;

– udostępnienie z komputerów należących do sieci uczelnianej (domena PK), oraz zarejestrowanym użytkownikom BPK, z wyłączoną możliwością zwielokrotniania w formie wydruku komputerowego oraz edycji.