Badania metody wytwarzania tripolifosforanu sodu w procesie jednostopniowym z regulacją zawartości głównego składnika i faz krystalicznych


Numer umowy 0888/B/H03/2011/40
Numer projektu N N209 088840
Rodzaj projektu własny
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 2

Makara, A.; Generowicz, A.; Kowalski, Z.
Assessment and comparison of technological variants of the sodium tripolyphosphate production with the use of multi-criteria analysis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Environmental Science and Technology
Data wydania: 2019
ISSN: 1735-2630
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Impact Factor: 2.54
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Makara, Agnieszka; Kowalski, Zygmunt; Banach, Marcin
Regulacja składu fazowego TPFS w zależności od parametrów kalcynacji i recyrkulacji produktu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2012
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.344
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/