Otrzymywanie mikrostrukturalnych elektrod proszkowych z nanowarstwą platyny metodą wielokrotnego utleniania i redukcji przeznaczonych do elektrolitycznego wytwarzania wodoru


Numer umowy 3086/B/T02/2011/40
Numer projektu N N507 308640
Rodzaj projektu własny
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Jaroń, Artur; Żurek, Zbigniew
Influence of cobalt content on the process of hydrogen evolution on the Ni-Co porous electrode
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2012
ISSN: 0473-7733
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/