Rozproszenie zabudowy na obszarach wiejskich Małopolski a kryzys kreatywności opracowań planistyczno-przestrzennych


Numer umowy 1972/B/T02/2011/40
Numer projektu N N527 197240
Rodzaj projektu własny
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 0

© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/