Otrzymywanie modyfikowanego DNA do zastosowań w biofotonice i bioelektronice


Numer umowy 0891/B/H03/2011/40
Numer projektu N N209 089140
Rodzaj projektu własny
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 0

© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/