Wieloskalowe modelowanie konstytutywne materiałów heterogenicznych stosowanych w konstrukcjach pracujących w temperaturach kriogenicznych


Numer umowy 2284/B/T02/2011/40
Numer projektu N N501 2284 40
Rodzaj projektu własny
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 0

© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/