Opracowanie metod oceny wpływu odnowy przewodów wodociągowych na jakość wody i narzędzi do określenia sposobu i dopuszczalnej długości rurociągu poddanego cementowaniu z zachowaniem odpowiednich parametrów fizyczno-chemicznych wody


Numer umowy 2648/B/T02/2010/39
Numer projektu N N506 264839
Rodzaj projektu własny
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 0

© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/