Intensywność i prognoza procesu erozji dennej lewobrzeżnych dopływów górnej Wisły


Numer umowy 5546/B/T02/2010/38
Numer projektu N N523 554638
Rodzaj projektu własny
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Łapuszek, Marta
Analiza przeobrażeń koryta rzeki Czarna w długim okresie czasu w wybranych profilach wodowskazowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2015
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 10
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/