Wpływ modyfikatorów polimerowych na podatność kompozytów cementowych na działanie mikroorganizmów


Numer umowy 2187/B/T02/2010/38
Numer projektu N N506 218738
Rodzaj projektu własny
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Stanaszek-Tomal, Elżbieta
Research procedures used in observation of mineral building materials biodeterioration process
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/