Zaawansowane organiczno-nieorganiczne materiały hybrydowe zawierające POSS: od nanorozmiarów do makroarchitektury


Numer umowy UMO-2011/02/A/ST8/00409
Rodzaj projektu Maestro
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 13

Raftopoulos, Konstantinos N.; Pagacz, Joanna; Ozimek, Jan; Koutsoumpis, Stefanos; Michałowski, Sławomir; Hebda, Edyta; Pielichowski, Jan; Pielichowski, Krzysztof
Molecular dynamics in polyurethane foams chemically reinforced with POSS
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymer Bulletin
Data wydania: 2019
ISSN: 1436-2449
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 2.014
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bukowczan, Artur; Hebda, Edyta; Michałowski, Sławomir; Pielichowski, Krzysztof
Modification of polyurethane viscoelastic foams by functionalized polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSS)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Composites Theory and Practice
Data wydania: 2018
ISSN: 2299-128X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Michałowski, Sławomir; Pielichowski, Krzysztof
1,2-Propanediolizobutyl POSS as a co-flame retardant for rigid polyurethane foams
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Data wydania: 2018
ISSN: 1588-2926
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 2.471
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Koutsoumpis, Stefanos; Ozimek, Jan; Raftopoulos, Konstantinos N.; Hebda, Edyta; Klonos, Panagiotis; Papadakis, Christine M.; Pielichowski, Krzysztof; Pissisa, Polycarpos
Polyurethanes with POSS pendent on flexible hard segments: Morphology and glass transition
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymer
Data wydania: 2018
ISSN: 0032-3861
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 3.771
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Hebda, Edyta; Bukowczan, Artur; Ozimek, Jan; Raftopoulos, Konstantinos N.; Wroński, Sebastian; Tarasiuk, Jacek; Pielichowski, Jan; Leszczyńska, Agnieszka; Pielichowski, Krzysztof
Rigid polyurethane foams reinforced with disilanolisobutyl POSS: Synthesis and properties
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymers for Advanced Technologies
Data wydania: 2018
ISSN: 1099-1581
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.162
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Majka, Tomasz M.; Raftopoulos, Konstantinos N.; Pielichowski, Krzysztof
The influence of POSS nanoparticles on selected thermal properties of polyurethane-based hybrids
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Data wydania: 2018
ISSN: 1588-2926
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 2.471
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Zaharescu, Traian; Marinescu, Virgil; Hebda, Edyta; Pielichowski, Krzysztof
Thermal stability of gamma-irradiated polyurethane/POSS hybrid materials
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Data wydania: 2018
ISSN: 1588-2926
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 2.471
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Michałowski, Sławomir; Hebda, Edyta; Pielichowski, Krzysztof
Thermal stability and flammability of polyurethane foams chemically reinforced with POSS
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Data wydania: 2017
ISSN: 1388-6150
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 2.209
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Stafin, Krzysztof; Leszczyńska, Agnieszka; Pielichowski, Krzysztof
Structure-property relationships in thermoplastic polyurethane nanocomposites containing POSS molecules
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2016
Raftopoulos, Konstantinos N.; Koutsoumpis, Stefanos; Hebda, Edyta; Papadakis, Christine M.; Pielichowski, Krzysztof; Pissis, Polycarpos
Architecture effects on the morphology and segmental dynamics in Polyurethane – POSS organic inorganic hybrids
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2016
Koutsoumpis, Stefanos; Raftopoulos, Konstantinos N.; Ozimek, Jan; Pissis, Polycarpos; Hebda, Edyta; Papadakis, Christine M.; Pielichowski, Krzysztof
Impact of POSS particles on morphology, thermal properties and molecular dynamics of polyurethane elastomers based on HDI
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2016
Bukowczan, Artur; Hebda, Edyta; Pagacz, Joanna; Ozimek, Jan; Pielichowski, Krzysztof
UV ageing of polyurethane foams modified by polyhedral oligomeric silsequioxanes (POSS)
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2016
Pielichowski, Krzysztof; Majka, Tomasz M.; Raftopoulos, Konstantinos N.
Rheology and processing of polymer/POSS nanocomposites
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/