Drukowanie 3D - od projektu cyfrowego do praktycznych zastosowań katalitycznych


Numer umowy UMO-2016/23/B/ST5/01108
Rodzaj projektu Opus
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 4

Bogdan, Elżbieta; Michorczyk, Barbara; Rokicińska, Anna; Basta, Marcelina; Myradova, Mariya; Kuśtrowski, Piotr; Michorczyk, Piotr
Monolithic composites with geometry controlled by polymeric 3D printed templates: characterization and catalytic performance in OCM
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Applied Surface Science
Data wydania: 2021
ISSN: 0169-4332
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 6.707
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Rokicińska, Anna; Drozdek, Marek; Bogdan, Elżbieta ; Węgrzynowicz, Adam; Michorczyk, Piotr; Kuśtrowski, Piotr
Combustion of toluene over cobalt-modified MFI zeolite dispersed on monolith produced using 3D printing technique
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysis Today
Data wydania: 2021
ISSN: 0920-5861
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 6.766
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bogdan, Elżbieta; Michorczyk, Piotr
3D printing in heterogeneous catalysis – the state of the art
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2020
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.623
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Hędrzak, E.; Węgrzynowicz, A.; Rachwalik, Rafał; Sulikowski, B.; Michorczyk, P.
Monoliths with MFI zeolite layers prepared with the assistance of 3D printing: Characterization and performance in the gas phase isomerization of α-pinene
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Applied Catalysis. A, General
Data wydania: 2019
ISSN: 0926-860X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 5.006
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/