Zastosowanie cyfrowych modeli przestrzennych w ochronie i kształtowaniu krajobrazu


Numer umowy UMO-2011/01/N/HS2/02295
Rodzaj projektu Preludium
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 0

© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/