Modelowanie konstytutywne nieciągłego płynięcia plastycznego oraz efektu stick-slip w kompozytowych nadprzewodnikach niskotemperaturowych


Numer umowy UMO-2016/21/N/ST8/02368
Rodzaj projektu Preludium
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Tabin, J.; Skoczeń, B.; Bielski, J.
Discontinuous plastic flow in superconducting multifilament composites
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Solids and Structures
Data wydania: 2020
ISSN: 1879-2146
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 3.9
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/