Charakterystyka zawiesiny unoszonej w zlewni zbiornika karpackiego z wykorzystaniem znaczników geochemicznych (sediment fingerprints)


Numer umowy UMO-2016/23/N/ST10/01292
Rodzaj projektu Preludium
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 4

Szalińska, Ewa; Zemełka, Gabriela; Kryłów, Małgorzata; Orlińska-Woźniak, Paulina; Jakusik, Ewa; Wilk, Paweł
Climate change impacts on contaminant loads delivered with sediment yields from different land use types in a Carpathian basin
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science of the Total Environment
Data wydania: 2021
ISSN: 0048-9697
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 200
Impact Factor: 7.963
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Zemełka, Gabriela
Contamination and environmental risk assessment of heavy metals in Sediments of Dobczyce reservoir and its tributaries – a literature review
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geomatics and Environmental Engineering
Data wydania: 2019
ISSN: 1898-1135
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Zemełka, Gabriela; Kryłów, Małgorzata; Szalińska van Overdijk, Ewa
The potential impact of land use changes on heavy metal contamination in the drinking water reservoir catchment (Dobczyce Reservoir, south Poland)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Environmental Protection
Data wydania: 2019
ISSN: 2083-4810
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 1.775
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Zemełka, G.; Kryłów, M.; Szalińsk, E.
Impact of land use on heavy metal contamination in the Dobczyce Reservoir area (south Poland)
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2017
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/