Innowacyjne i bezpieczne ekologicznie metody unieszkodliwiania pyłów, żużli i popiołów ze spalarni odpadów komunalnych i innych procesów termicznych


Numer umowy GEKON1/05/213240/35/2015
Rodzaj projektu GEKON
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 15

Łach, Michał; Mierzwiński, Dariusz; Korniejenko, Kinga; Mikuła, Janusz; Hebda, Marek
Geopolymers as a material suitable for immobilization of fly ash from municipal waste incineration plants
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of the Air & Waste Management Association
Data wydania: 2018
ISSN: 2162-2906
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 1.858
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Grela, Agnieszka; Łach, Michał; Bajda, Tomasz; Mikuła, Janusz
Characteristics of sorbent products obtained by the alkaline activation of waste from waste incineration plants
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mineralogia
Data wydania: 2017
ISSN: 1899-8526
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 15
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Łach, Michał; Mierzwiński, Dariusz; Mikuła, Janusz
Synteza zeolitów z popiołów i żużli ze spalarni odpadów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering
Data wydania: 2017
ISSN: 2392-0629
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9

Diagnosis and material issues in the 20th century architecture
Typ: książka
Redaktor: Mikuła, Janusz, Korniejenko, Kinga
Data wydania: 2016
Nowak, Katarzyna; Nowak-Dzieszko, Katarzyna
Analysis of tightness of details in large panel buildings of the twentieth century before and after thermal modernization
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Nowak, Katarzyna; Nowak-Dzieszko, Katarzyna; Rojewska-Warchał, Małgorzata
The thermal comfort of a single apartment in a retrofitted large panel building
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Łątka, Dawid; Tekieli, Marcin
Health monitoring of existing structures using selected diagnostic tests and optical measurement methods
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Hager, Izabela; Mróz, Katarzyna; Hennetier, Alexandre
Diagnosis of damage to concrete in structures – dynamic and static modulus of elasticity changes due to fire exposure
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Adamski, Michał; Mikuła, Janusz
Waste immobilization using alkali-activated concrete binders and their application in civil engineering
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Mierzwiński, Dariusz; Walter, Janusz
Applying geopolymers based on fly ash as a matrix reinforcement in building construction
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Mierzwiński, Dariusz; Walter, Janusz
Method of determining the soaking time of geopolymers using direct current in a specially built symmetric setup
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Łach, Michał; Hebdowska-Krupa, Maria; Grela, Agnieszka; Korniejenko, Kinga; Mikuła, Janusz
Possibility of using the ashes from coal sludge in the processes of geopolymerization and zeolitization
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Mikuła, Janusz; Korniejenko, Kinga; Łach, Michał
Effect of unburned carbon on the mechanical properties fly-ash based geopolymers
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Łach, Michał; Kuchta, Tomasz; Hebdowska-Krupa, Maria; Korniejenko, Kinga; Mikuła, Janusz
The possibility of use of fly-ash based geopolymers on paving
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Dębowski, Jacek
Problems of reinforcements in the system elements of large panel buildings
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/