Odzysk energii z wytwarzaniem produktów fosforowych w procesie wysokotemperaturowego przetwarzania mieszanek biomasy roślinnej i zwierzęcej


Numer umowy INNOTECH-K2/IN2/78/184137/NCBR/12
Rodzaj projektu Innotech
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 0

© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/