Wykorzystanie kruszywa gumowego w konstrukcji nasypu pod nawierzchnie kolejowe (NAGUM)


Numer umowy INNOTECH-K3/IN3/34/227926/NCBR/14
Akronim NAGUM
Rodzaj projektu Innotech
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 0

© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/